دکتر ناصر خمیسی

فوق تخصص گوارش و کبد


اندوسکوپی و کولونوسکوپی

بالون معده

بیوگرافی


دکتر ناصر خمیسی هستم .در سال1364در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان پذیرفته شدم درپایان سال1370دوره پزشکی عمومی را اتمام نمودم.
در سال1380در رشته بیماریهای داخلی در دانشگاه اصفهان پذیرفته شدم و در سال 1384 موفق به دریافت دانشنامه ثخصص گردیدم. در سال 1387در رشته فوق ثخصص گوارش و کبد در دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شدم و در سال 1389موفق به اخذ بورد فوق تخصصی شدم.
هم اکنون در بیمارستان سعدی اصفهان و هم چنین در کلینک خصوصی خود واقع در خیابان آمادگاه-مجتمع گلدیس ورودی دوم مشغول به طبابت هستم.

مطالب و مقالات


بیماری التهابی رودهبیوگرافیبالون معدهسرطان معده در ایرانمطالب و مقالاتنفخ وراهکارها-بخش دومصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر